• hdaotv84@gmail.com
  • (+84) 924 708 900
  • 28-06-2020
Ứng dụng công nghệ thông tin - giải bài toán "giải cứu" nông ...
Nếu ứng dụng công nghệ thông tin để dự báo chính xác sản lượng từng loại nông sản, chúng ta sẽ giải được vấn đề, ...
  • 25-06-2020
Đà Nẵng: Cây mía Hòa Bắc bế tắc đầu ra
Cánh đồng mía thuộc xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) được biết đến là vùng chuyên canh mía lâu năm, cũng là cây ...
  • 25-06-2020
Những thách thức hội nhập của ngành giống
Các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành giống cây trồng Thái Lan đề nghị được tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và ...
  • 25-06-2020
Tiền Giang ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chuỗi giá trị ...
Thanh long được tỉnh Tiền Giang xác định là một trong những cây ăn quả đặc sản có lợi thế cạnh tranh và là nguồn nông ...