• hdaotv84@gmail.com
  • (+84) 924 708 900

Tiền Giang ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chuỗi giá trị cây thanh long đặc sản

  • 25-06-2020

Tiền Giang ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chuỗi giá trị cây thanh long đặc sản

Thanh long được tỉnh Tiền Giang xác định là một trong những cây ăn quả đặc sản có lợi thế cạnh tranh và là nguồn nông ...

Thương hiệu Thanh long Chợ Gạo cũng đã Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận sở hữu tập thể. Tiền Giang quan tâm tổ chức lại sản xuất theo hướng giảm diện tích trồng lúa ở những vùng khó khăn như: vùng nhiễm phèn Đồng Tháp Mười, vùng ven biển Gò Công, vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn ven sông Vàm Cỏ… chuyển sang trồng thanh long do ưu điểm cây trồng này thích ứng điều kiện thiên nhiên khắt nghiệt, chịu hạn mặn, cho năng suất, sản lượng cao và giá trị nông sản hàng hóa lớn; đồng thời, ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ vào quá trình thâm canh nhằm nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa, an toàn và truy xuất nguồn gốc theo hướng VietGAP, GlobalGAP…